Sauli Lehtonen

Hannele Laine

Jukka Rokkila

Antti Rannos

Jouni Pakkanen

Juha Koikkalainen

Jori Heiman

Veli-Pekka Heliander

Jani Hiula

Atte Kekkonen

Timo Kärkölä

Heikki Laine