DAN-LIST BA / BM -PORAKONEET

Uusi

Dan-List porakoneet, mallisarja BA ja BM valmistetaan kunkin asiakkaan erikoistarpeisiin. Porayksiköt kääntyvät 90º. Koneet, joissa on enemmän kuin yksi porayksikkö, on varustettu ohjelmoidulla logiikalla työsyklin ohjelmoimiseksi.

Koneet voidaan myös varustaa aseteautomatiikalla, jossa kaikki koneen asetteet ovat moottoroidut ja säätyvät ohjelman mukaan. Koneella voidaan porata kappaleen 1 – 6 sivulle. Koneet voidaan myös varustaa porayksiköiden lisäksi mm. tarkistussahausyksiköin, urasahausyksiköin, jyrsimin sekä poratapinlyönti/liimausyksiköin.

BM-malli on yleiskone suorien ja muotoonjyrsittyjen kappaleiden poraamiseksi. Kappaleen kiinnityssylinterit voidaan asentaa joustavasti kappaleen muotoa mukaillen. Poraukset vaaka- ja pystytasossa. Kappaleen käsittely on manuaalisesti.

BA-malli soveltuu myös pyöreiden kappaleiden käsittelyyn. Sen automaattinen syöttöjärjestelmä mahdollistaa koneen asentamisen linjaan tai varustamiseen erillisellä syöttö- ja vastaanottojärjestelmällä. Kuljetinjärjestelmä läpisyöttävällä hihnakuljettimella, tai ns. askeltavalla kuljettimella, jolloin kappale paikoitetaan kullekin työvaiheelle erikseen.

Linkki valmistajan sivustolle